Disclosure

Öppenhet och ansvarsfriskrivning

Vi på Kladdkaka.se strävar efter att ge våra användare tillförlitlig och aktuell information om chokladbakverk och tips för bakning. Vi vill dock tydligt påpeka följande:

Innehåll och syfte

  • Syftet med Kladdkaka.se är att tillhandahålla recept på kladdiga kladdkakor och ge tips och råd om hur man bakar chokladbakverk samt vilka tillbehör som kan behövas.
  • Informationen och recepten som presenteras på webbplatsen är av generell karaktär och kan vara baserade på personliga preferenser. Resultatet kan variera beroende på ingredienser, tekniker och ugnar.
  • Vi strävar efter att se till att all information är korrekt och uppdaterad, men vi kan inte garantera fullständig noggrannhet, tillförlitlighet eller lämplighet för något specifikt ändamål.
  • Användare ombeds att använda sin egen bedömning och erfarenhet vid tillagning av recepten och vid val av tillbehör. Det rekommenderas alltid att följa de anvisningar som medföljer tillbehören eller konsultera en professionell innan du genomför några åtgärder.

Ansvarsfriskrivning

  • Kladdkaka.se och dess ägare kan inte hållas ansvariga för några skador, förluster eller oegentligheter som uppstår vid användning av informationen på denna webbplats eller till följd av eventuella handlingar som vidtas baserat på den.

Vi värdesätter din tilltro till vår webbplats och åtar oss att ge så korrekt information som möjligt. Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss.

Senast uppdaterad: [Ange datum]