Privacy Policy

Privacy Policy

Vi värnar om din integritet på Kladdkaka.se. Denna sekretesspolicy förklarar hur vi samlar in och hanterar dina personuppgifter när du använder vår webbplats. Vi rekommenderar starkt att du läser igenom sekretesspolicyn noggrant innan du använder webbplatsen eller lämnar ut några personuppgifter.

Insamling av personuppgifter

Vi kan samla in personuppgifter från dig när du frivilligt lämnar sådana uppgifter genom att använda vårt kontaktformulär eller genom att skicka e-post till oss. Personuppgifter kan även samlas in automatiskt genom användning av cookies och liknande teknik för att analysera trafik och förbättra användarupplevelsen på vår webbplats.

Användning av personuppgifter

Vi använder de personuppgifter vi samlar in för att svara på dina förfrågningar och för att tillhandahålla relevant information om recept på chokladbakverk, tips och råd för bakning samt vilka tillbehör som kan behövas. Vi kan också använda personuppgifter för att skicka nyhetsbrev och marknadsföringskommunikation om våra tjänster och produkter, förutsatt att du har godkänt detta.

Delning av personuppgifter

Vi delar inte personuppgifter med tredje part för marknadsföring och försäljning. Vi kan dock dela personuppgifter med våra betrodda tjänsteleverantörer för att utföra vissa funktioner åt vårt företag, såsom att hantera kontaktformulär eller analysera webbplatsens trafik. Dessa tjänsteleverantörer är skyldiga att skydda dina personuppgifter och använda dem endast för att utföra de angivna tjänsterna.

Lagring av personuppgifter

Vi kommer att lagra dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som anges ovan, eller enligt vad som krävs enligt lagstadgade tidsramar. Vi vidtar rimliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter skyddas mot förlust, missbruk och obehörig åtkomst.

Dina rättigheter

Du har vissa rättigheter gällande dina personuppgifter enligt tillämplig lagstiftning. Du har rätt att begära åtkomst till och rättelse av dina personuppgifter, samt att begära att vi raderar dina personuppgifter. Du har också rätt att invända mot eller begränsa vår behandling av dina personuppgifter. Om du vill utöva någon av dessa rättigheter, vänligen kontakta oss via kontaktinformationen nedan.

Ändringar av sekretesspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera och ändra vår sekretesspolicy från tid till annan. Eventuella ändringar kommer att publiceras på denna webbsida. Vi rekommenderar att du regelbundet granskar vår sekretesspolicy för att hålla dig informerad om eventuella uppdateringar.

Kontakta oss

Om du har frågor, funderingar eller begäranden gällande denna sekretesspolicy eller hur vi behandlar dina personuppgifter, vänligen kontakta oss via följande information:

E-post: info@kladdkaka.se

Postadress:
Kladdkaka.se
Gatuvägen 123
12345 Stadby